girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Emporium Port i miejsce handlowo-bankowe przy południowej części rzymskiego Tybru. Obecnie tereny nadrzecznego Testaccio.

Emporium     Emporium2

   Emporium3    ponte testacio

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk