girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Euripus Otwarty kanał wiodący od Stawu Agryppy (Stagnum Agrippae) zbierający ścieki z Pola Marsowego do Tybru.

   EURIPUS    EURIPUS2

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk