girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Fons Iuturnae Obudowane Źródło Juturny na Forum Romanum,  z kapliczką i ołtarzem, stanowiło świętość dla Rzymian, ponieważ tutaj ponoć poili swe konie Dioskurowie, idąc na pomoc Rzymianom w bitwie z Latynami nad Jeziorem Regillus w 496 r. p.n.e.

Fons Iuturnae     Fons Iuturnae2

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk