girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Forum Augusti Rozpoczętą budowę tego rynku w 2 r. p.n.e. kontynuował Tyberiusz i Hadrian. Jest to plac o wymiarach 125 x 118 m. otoczony kamiennym murem, do którego bocznych ścian przylegały krużganki. Na Forum tym miały się odbywać procesy państwowe i losowania sędziów. Naprzeciw głównego wejścia na plac została wzniesiona przez Augusta świątynia ku czci Marsa Mściciela (Templum Martis Ultoris), na pamiątkę pokonania przez Augusta pod Filippi Brutusa i Kasjusza, zabójców Cezara. Obecnie na Via dei Fori Imperiali przed Forum Augusti stoi posąg cesarza Augusta.

 Forum Augusti    

Forum Augusti2

Forum Augusti3

forum augusti-k

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk