girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Forum Iulium Forum Julijskie, którego budowę rozpoczął Cezar w 54 r. p.n.e., ukończone zostało za Augusta. Jest to prostokątny plac o wymiarach 160 x 75 z portykami wzdłuż jego długich boków. Naprzeciw głównego wejścia wznosiła się na wysokim podium świątynia Templum Veneris Genetricis, Wenus Rodzicielki, legendarnej matki rodu Juliuszów. W portykach znajdowały się najwspanialsze dzieła sztuki greckiej. Obecnie na Via dei Fori Imperiali przed Forum Iulium stoi posąg Cezara.

Forum Iulium

forum iulium2

forum iulium-k

forum iulium2-k

forum iulium3-k

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk