girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Forum Nervae (Transitorium) Rynek, którego budowę rozpoczął Domicjan, został oddany do kompletnego użytku przez Nerwę w 97 r. n.e. Forum to ma też nazwę Przejściowego (Transitorium), ponieważ łączył Forum Romanum z Suburą, a także Rynki Cezara, Augusta i Pokoju. Na rynku tym cesarz Domicjan wybudował świątynię poświęconą Minerwie, Templum Minervae, dlatego też jeszcze inna nazwa tego rynku to Forum Palladium (Minerwy).

Forum Nervae (Transitorium)     Forum Nervae (Transitorium)3

Forum Nervae (Transitorium)2

forum nervae-k

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk