girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Forum Pacis Plac Pokoju zbudowany przez Wespazjana w latach 71-75 o wymiarach 125 x 115 m. obejmował również świątynię, bibliotekę i muzeum pod wezwaniem tej bogini. W muzeum złożono łupy ze świątyni jerozolimskiej oraz liczne dzieła sztuki z pałaców Nerona. Na jednej ze ścian biblioteki umieszczono wyryty na marmurowych płytach plan Rzymu. Obecna Via dei Fori Imperiali przebiega pomiędzy Forum Augusti i Forum Iulium i przecina częściowo Forum Pacis. Godne zauważenia są na tej drodze wspaniale udekorowane stragany z owocami.

Forum Pacis     Forum Pacis2

Forum Pacis3

forum pacis-k

forum pacis2-k

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk