girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Forum Traiani Budowa tego Rynku prowadzona w latach 107-113 przez architekta Apollodora z Damaszku, a finansowana z łupów po zwycięskich wojnach z Dakami, dało dzieło architektoniczne, które swoją wspaniałością przyćmiło inne budowle Rzymu. Jest to plac o wymiarach 300 x 185 m., który łącznie ze świątynią Templum Divi Traiani, Basilica Ulpia, Columna Traiani, portykami pełnymi obrazów i rzeźb stanowił kompleks wzbudzającym zachwyt.

Forum Traiani

Forum Traiani

Forum Traiani3

forum traiani-p

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk