girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Gaianum Był to otoczony murem obszar na północ od Mauzoleum Hadriana wykorzystywany za czasów cesarza Kaliguli do przeprowadzania ćwiczeń kawaleryjskich i przyozdobiony posągami zwycięskich jeźdźców. Znajdował się w dzisiejszej dzielnicy prati, w której obecnie znajduje się m.in. monumentalny budynek Palazzo di Giustizia oraz Piazza Cavour.

  Gaianum

Palazzo di Giustizia

Piazza Cavour

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk