girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Hippodromus (77) Do wschodniego boku pałacu Domicjana, Domus Augustana, na Palatynie przylegał tzw. Stadion o długości 88 m. Wzdłuż jego długich boków ciągnęły się dwupiętrowe portyki. Stadion służył mieszkańcom pałacu do przejażdżek konnych lub zawodów hippicznych.

  Hippodromus

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk