girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Horologium Augusti (20) Wielki słoneczny zegar wybudowany przez Augusta na Polu Marsowym, którego wskazówk±-gnomonem był obelisk sprowadzony z egipskiego Heliopolis w 10 r n.e. stoj±cy obecnie na Piazza Montecitorio, natomiast miejsce Horologium to dzi¶ Piazza s. Lorenzo in Lucina.

  Horologium Augusti

Horologium Augusti3      Horologium Augusti2

Piazza san Lorenzo

Piazza san lor.

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk