girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Horrea Galbana Spichlerze zbudowane w 100 r. p.n.e. przez S. Sulpicjusza Galbę. Obecnie na tym terenie znajduje się m.in. Giargino Famiglia di Consiglio.

  Horrea Galbana    Horrea Galbana2

Giardinio Famiglia di Consiglio

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk