girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Horrea Lolliana Spichlerze, wybudowane na zachód od Mons Testaceus przez rzymską rodzinę Lollianów, wchodziły w kompleks handlowy Emporium. Obecnie są to tereny Largo G. B. Marzi.

Horrea Lolliana

Largo g.b. marzi

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk