girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Horti Agrippinae Ogrody Agrypiny, dziedziczone kolejno przez Kaligulę, Klaudiusza i Nerona, znajdowały się na zachodniej stronie Tybru niedaleko dzisiejszego Watykanu. Tam zginęło wielu chrześcijan oskarżonych przez Nerona o podpalenie Rzymu w 64 r. Obecnie to tereny Piazza Santo Spirito.

 Horti Agrippinae

Piazza Santo Spirito

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk