girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Horti Aniciorum Ogrody w północnej części Rzymu niedaleko Porta Pinciana, należące pierwotnie do rodziny Acilia, następnie w IV w. n.e. przeszły na własność rodziny Anicia, jeszcze później na własność rodziny Pincia. Obecnie obejmują tereny Villa Medici.

HORTI LUCULLANI

Horti Aniciorum     Horti Aniciorum2

Villa Medici3-p

Villa Medici2-p

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk