girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Horti Caesaris Ogrody Cezara leżały na zachodnim brzegu Tybru, w których znajdowała się świątynia bogini Fortuny, Templum Fortis Fortunae. Cezar przekazał je ludowi rzymskiemu. Obecnie na tym terenie znajduje się m.in. Villa Sciarra.

Horti Caesaris     Templum Fortis Fortunae

Villa Sciara

Villa sciara2

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk