girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Horti Domitiae Należące do rodziny Domitia ogrody, leżące na północ od Mauzoleum Hadriana, przeszły na skarb państwa za czasów cesarza Flawiusza. Obecnie to Piazza Cola di Rienzo.

Horti Domitiae

Piazza cola di rienzo

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk