girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Horti Getae Nazwa ogrodów, leżących za Tybrem u podnóży Ianiculus, pochodzi od L. Septymiusza Gety, syna Septymiusza Sewera. Obecnie na tym tereni znajduje się Ogród Botaniczny i przyległe tereny zielone.

        Horti Getae

ianiculum3-k

ianiculum3-k

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk