girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Horti Lamiani et Maiani Ogrody na zboczach i u podnóży Eskwilinu, na terenie których obecnie znajduje się m.in. Museo Nazionale d`Arte Orientale w Palazzo Brancaccio.

Horti Lamiani et Maiani      palazzo Brancaccio

Palazzo Brancaccio

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk