girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Horti Liciniani W ogrodach leżących na wschodzie Rzymu niedaleko Porta Praenestina, będących własnością rodziny, do której należał cesarz Licyniusz Galienus, znajdowało się Nimfeum, tzw. Nympheum Minervae Medicae, zwaną też Templum Minervae Medicae, ponieważ tam ponoć - tak wierzyli - miała swoje miejsce Minerwa Lecząca. Obecnie niedalego ruin znajduje się kościół Santa Bibiana.

Porta Praen. 6

t.min.med.2-rys

t.min.med.-ruiny

t.min.med.-bibiana

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk