girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Horti Luculliani Ogrody założone u podnóży Pincius przez L. Licyniusza Lukullusa w I w. p.n.e. przeszły później na własność Waleriusza i Messaliny. Obecnie znajduje się tam kościół Trinità del Monti ze słynnymi Schodami Hiszpańskimi.

Horti Luculliani

Trinità del Monti

Ptinita del Monti

Plac hiszpanski

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk