girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Horti Maecenatis Był to pierwszy duży ogród na Eskwilinie założony przez Mecenasa za czasów Augusta. Wybudowano w nich budynek Auditorium Maecenatis (102), w którym mieli swoje popisy m.in. początkujący poeci. Obecnie to teren Largo Leopardi.

Horti Maecenatis

horti mecenatis

horti mec.2

largo leopardi

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk