girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Horti Pallantiani Ogrody na wschodzie Rzymu należące do wyzwoleńca Pallasa, którego, z powodu przejęcia tych ogrodów, kazał zamordować Neron. Obecnie to tereny przy Via Carlo Cattaneo.

Horti Pallantiani

Via Carlo Cattaneo

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk