girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Horti Sallustiani Ogrody C. Salustiusza Krispona  u podnóży Kwirynału, w których zgromadził skarby po swoich rządach w Numidii. Za czasów Tyberiusza ogrody przeszły na własność państwa. W ogrodach znajdował się okazały budynek Nymphaeum.

Horti Sallustiani3     Horti Sallustiani

Horti Sallustiani2

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk