girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Horti Torquatiani Ogrody u podnóży Eskwilinu, prawdopodobnie założone przez L. Silanusa Torkwatusa, konsula z 53 r. n.e., przeszły później na własność cesarską. Znajdowała się w nich mała świątyńka Templum Fortunae. Obecnie jest tam Piazza Dante.

Horti Torquatiani

Piazza Dante

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk