girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Horti Variani Prywatne Ogrody Warianusa na wschodzie Rzymu stały się własnością cesarską za czasów Elagabalusa (Heliogabalus). Mury Aureliańskie przecięły ogrody na dwie części. Na miejscu tych ogrodów powstał Circus Varianus. Obecnie to tereny Basilica Santa Croce  in Gerusalemme oraz jej otoczenie.

Circus Varianus

Horti variani

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk