girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Hypogaeum Podziemne pomieszczenie przy Porta Praenestina (dzisiejsza Porta Maggiore), zwane też Bazyliką Neopitagorejską, o niepewnym przeznaczeniu, wybudowane w latach 50-60 n.e.

  Hypogaeum

hypogeum-k

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk