girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Ianus (Ianus Quadrifrons) (59) Czwór bramny łuk zbudowany przy Forum Boarium, prawdopodobnie przez Konstantyna Wielkiego. Łuki takie zwane też tetrapylonami ustawiano najczęściej na skrzyżowaniu dwóch ważnych arterii.

Ianus Quadrifrons       Ianus Quadrifrons2

ianus-rys

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk