girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Insula inter Duos Pontes (8) Wyspa między Dwoma Mostami na zakolu Tybru, którą z lądem połączyły dwa mosty: Pons Fabricius (62 r. p.n.e.) i Pons Cestius (46 r. p.n.e.). Na wyspie znajdowała się świątynia Templum Aesculapii. Obecnie na wyspie również znajduje się świątynia, kościół S. Bartolomeo, oraz  szpital.

Insula inter Duos Pontes2       Insula inter Duos Pontes3

Insula inter Duos Pontes

s. Bartolomeo-k

san bartolomeo

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk