girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Lacus Curtius Staw Kurcjusza. Był to bagnisty staw na terenie późniejszego Forum Romanum. Według legendy w czasie trzęsienia ziemi powstała na terenie Forum rozpadlina zalana wodą. Wróżba wieszczów głosiła,  że wtedy się rozpadlina zamknie, gdy mocom podziemnym zostanie złóżona ofiara, największy skarb Rzymu. Dzielny rycerz Marcus Curtius sam rzucił się w otchłań rozpadliny i wypełnił wróżbę.

 Lacus Curtius2

Lacus Curtius3     Lacus Curtius  

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk