girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Lucus Furrinae Święty gaj bogini-nimfy Furriny ze świątynią jej poświęconą na południowych zboczach Ianiculum. O bogini tej szybko zapomniano, a w gaju powstała świątynia Templum Iovis Heliopolitani, w której obrzędy sprawowali Syryjczycy. W gaju tym został zamordowany Gajusz Gracchus.

Lucus Furrinae      Lucus Furrinae2

Grota Furiny

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk