girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Ludus Magnus (89) Koszary dla gladiatorów, plac ćwiczeń jak i rodzaj małego amfiteatru dla walk gladiatorskich.

Ludus Magnus

Ludus Magnus2

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk