girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Ludus Matutinus (88) Koszary obok Ludus Magnus dla gladiatorów zwanych bestiarii, gdzie ćwiczyli walki z dzikimi zwierzętami.

ludus magnus     Ludus Matutinus2

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk