girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Lupercal, czyli legendarne miejsce na Palatynie, grota poniżej domu cesarza Augusta, w której - według mitologii - wilczyca (lupa) miała wykarmić Romulusa i Remusa. W miejscu tym kapłani aż do 494 r. n.e. corocznie składali ofiarę z psa i dwóch kóz (święta Luperkalia). Niedawno odkryto tę grotę.

lupercal2      Lupercalia

lupecal4

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk