Obecnie

girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Macellum Liviae Kompleks handlowy obok Bazyliki Juniusza Bassusa na wschodnim podnóżu Mons Oppius, powstały za czasów Augusta na obszarze 80 x 25 m. Obecnie jest to Piazza Santa Maria Maggiore z kolumną poświęconą Maryi Maggiore.

    Macellum Liviae      Macellum Liviae2

Piazza s. Maria Maggiore-rys.

Piazza santa Maria Maggiore

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk