girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Macellum Magnum Olbrzymi kompleks handlowy na zboczu Mons Caelius wybudowany przez Nerona w 59 r. n.e. Dzi¶ tam znajduje się ko¶ciół Santo Stefano Rotondo.

Macellum Magnum

Macellum Magnum2 

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk