girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Mausoleum Hadriani Monumentalny grobowiec budowany przez Hadriana na Zatybrzu, naprzeciw Pola Marsowego, a ukończony w rok po jego śmierci w 139 r. n.e. Mauzoleum wznosi się na kwadratowym cokole o boku 89 m. i wysokości 15 m., na którym osadzony był okrągły cylinder o średnicy 64 m. i wysokości 21 m., pokryty marmurowymi płytami. Pośrodku cylindra wznosiła się baza w formie wieży, na której szczycie stał pomnik z brązu Hadriana na kwadrydze. Mauzoleum było ogrodzone kamienną balustradą ozdobioną pawiami ze złoconego brązu (symbol Słońca, boskiego opiekuna rodu Eliuszów). Do Mauzoleum prowadził specjalnie wybudowany w 134 r. n.e. most Pons Aelius. Oprócz Hadriana pochowano w nim cesarzową Sabinę, Eliusza Cezara, Antonina Piusa z żoną, Marka Aureliusza, Septymiusza Sewera i jego dwóch synów. Od V w. budynek ten spełniał rolę twierdzy. Obecnie budowla nazywa się Zamkiem świętego Anioła i od długiego czasu ma charakter twierdzy. Z Watykanu prowadzi jakby akweduktem tajny korytarz do Zamku, którym w razie zagrożenia uciekali papieże.

Mausoleum Hadriani

Mausoleum Hadriani2

Mausoleum Hadriani

Mausoleum Hadr.-tunel

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk