girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Mercatus Traiani (95) Hale targowe wybudowane przez Trajana w latach 113-117 na zboczu Kwirynału w kształcie eksedry o dwóch poziomych. W dolnej znajdowały się sklepy, magazyny, na górnej oprócz sklepów znajdowała się duża hala o wym. 28 x 9,8 m., w której podobno odbywały się congiaria, tj. bezpłatne rozdawanie żywności biednym w imieniu cesarza.

mercatus traiani-plan

mercatus traiani-model-p

mercatus Traiani-k

Mercatus Tr.-p

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk