girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Mithraeum (64, 69) Artystycznie wydrążone podziemne pomieszczenia, w których odbywała się obrzędy ku czci indoirańskiego boga Mitry, na których zabijano byka. Kult ten w Rzymie rozprzestrzeniał się głównie za cesarza Hadriana. Obecnie nad  jednym z dawnych Mithreów znajduje się Basilica San Clemente.

Mithraeum     Mithraeum2

Mithraeum      Mithraeum4

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk