girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Mons Aventinus Według tradycji jest to wzgórze Rzymu, na którym przeprowadzał swoje wróżby co do budowy miasta Rzymu jeden z bliźniaków, Remus (Romulus na Palatynie). Na to wzgórze odsunął się w V w. p.n.e. (czas po wypędzeniu ostatniego króla i kształtowania się młodej republiki) wzburzony plebs, protestując przeciwko wszechwładzy patrycjuszy.

     montes Romae    Mons Aventinus

Mons Aventinus3

AVENTINUS-PLAN

Aventino

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk