girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Mons Oppius Jeden z trzech wierzchołków (oprócz Cispius i Fagutal) wzgórza Eskwilinu

montes Romae        Mons Oppius

Parco Oppio
Widok z Parco Oppio

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk