girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Mons Palatinus (81) Wzgórze o trzech wierzchołkach: Palatium (Palatual), Germalus i Velia, na którym w okresie cesarstwa wybudowano m.in. pałace: Domus Tiberiana, Domus Augustana, Domus Flavia.

pALATYN

Palatinus-k
Palatyn od strony wschodniej

Palatinus2-k
Palatyn od strony zachodniej

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk