girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Murus Servii Tullii Pierwsze obwarowanie Rzymu datuje się na VI w. p.n.e. Nowe mury zbudowano w latach 377-353 p.n.e. po najeździe Galów w 390 p.n.e. Te mury nazywano Murem Serwiańskim, w obrębie którego znalazły się: Palatyn, Kapitol, Kwirynał, Wiminał, Eskwilin, Celius, Awentyn. Do naszych czasów zachowały się szczątkowe resztki tych murów.

Murus Servii Tullii
 
Murus Servii Tullii     Murus Servii Tullii     Murus Servii Tullii3

Murus Servii-k
Fragmrnt Murów Serwiusza przed dworcem Termini
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk