girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Naumachia Augusti Wielki basen zbudowany przez Augusta na Zatybrzu w 2 r. p.n.e., do którego była sprowadzana niedobra w smaku woda Aqua Alsietina. Na basenie tym odbywały się pokazy bitew morskich. Obecnie na tym terenie stoi m.in. Fontanna Fonte Acqua Paula.

Naumachia Augusti   Naumachia Augusti2

Acqua Paula

acqua Paula2-k
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk