girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Naumachia Vaticana Sztuczne jezioro zbudowane przez Domicjana na Ager Vaticana, służące zabawianiu widzów pokazami bitew morskich. Obcenie to tereny Borgo Vittorio, Borgo Pio oraz Borgo s. Angelo.

Naumachia Vaticana

Naumachia Vaticana

borgo
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk