girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Nymphaeum Alexandri Wybudowany przez Aleksandra Sewera ogrodowy budynek rekreacyjny i monumentalne fontanny były zaopatrywane w wodę przez Aqua Iulia. Obecnie ruiny tego Nympheum znajdują się na Piazza Emanuele Vittorio II w Ogrodzie Nicola Calipari.

Porta Praen. 6

nymph. Alexandria2

nymph. alex-rys2

Piazza em.-k

horti licyniani
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk