girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Nymphaeum Salustianum Kompleks budynków i fontann w Ogrodach Salustiusza u północno-wschodnich podnóży Collis Quirinalis, pełen zabytków przywiezionych z Numidii. Obecnie Piazza Sallustio.

Nymphaeum Salustianum

horti salustiani
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk