girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Obeliscus Augusti (20) Sprowadzony z Egiptu w 10 r. p.n.e. obelisk został postawiony na Polu Marsowym i służył jako wskazówka-gnomon słonecznego zegara Horologium Augusti. Obecnie stoi na Piazza Montecitorio.

Obeliscus Augusti

oB. aUGUSTI      Obeliscus Augusti

obelisus augusti-p
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk