girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Palatium Sessorianum (107) Kompleks budynków wybudowany przez Septymiusza Sewera i rozbudowywany przez Elagabalusa (Heliogabala), używany jako rezydencja rodziny cesarskiej. Obecnie na tym terenie znajduje się Basilica Santa Croce in Gerusalemme, w której przechowywane są relikwie Krzyża znalezione przez św. Helenę, matkę cesarza Konstantyna Wielkiego.

Palatium Sessorianum

santa croce-k

santa croce-k

santa croce-park
Park przy Bazylice
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk