girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Pantheon (28) Budowana przez Marka Agryppę świątynia, poświęcona wszystkim bogom, ukończona została w 25 r. p.n.e. Po pożarze w 80 r. n.e. została odbudowana przez Domicjana, a przebudowana do wyglądy współczesnego przez Hadriana w latach 115-127. Składa się z kolumnowego portyku, na którym pozostawiono fundacyjną inskrypcję Agryppy, prostokątnego przedsionka i okrągłej celli sklepionej kopułą. Sama rotunda Panteonu ma średnicę 43,3 m. i takąż wysokość. Jest sklepiona kopułą półkulistą, osadzoną w połowie wysokości celli na pierścieniu ściany. Światło dostaje się do środka przez okrągły otwór w suficie o średnicy 8,92 m. Kopuła jest kasetonowa z lekkiego materiału, pumeksu. W 609 r. Panteon stał się chrześcijańską świątynią pod wezwaniem Marki Bożej i Wszystkich Świętych Męczenników.
         
Pantheon   Pantheon

Pantheon3     Pantheon4

Pantheon5
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk